To ART wil christenen toerusten om God te eren en Hem bekend te maken door creatieve expressie.

 We organiseren activiteiten voor christenen om ze toe te rusten in één of soms meerdere vormen van creatieve expressie. In een veilige setting leren cursisten de basistechnieken en groeien ze in het gebruik van creatieve expressie om uiting te geven aan de woorden van God. We moedigen de cursisten aan om het geleerde in hun eigen kerk en omgeving in de praktijk te brengen.

Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek voor christelijke professionals die zich bezig houden met één of meerdere vormen van creatieve expressie. Er is ruimte voor professionals om trainingen te geven onder de vlag van To ART en deel te worden van het professionele netwerk van To ART.

De Naam

De naam To Art is een creatieve combinatie van twee Engelse termen die de kern van onze organisatie weergeven. Art is het Engelse woord voor kunst. Wij richten ons op creativiteit en leren daarbij vaardigheden van verschillende kunstvormen aan. Daarnaast is ‘To Art’ een woordspeling op de Engelse term ‘to be’ (NL: zijn). In het oud Engels werd ‘art’ gebruikt als vervoeging van het werkwoord to be in de derde persoonsvorm (‘Thou Art’). Daarnaast wordt de ‘zijns’-betekenis van art nog steeds gebruikt in termen zoals the state of art (NL: de huidige stand van zaken, of letterlijk: de stand van het zijn). De combinatie van kunst en zijn staat centraal in onze organisatie: Wij zijn creators.