To Art wil christenen toerusten om God te eren en groot te maken door middel van creatieve expressie.

We bieden een breed scala aan cursussen en workshops, zo is er voor iedereen ruimte om te groeien zowel op creatief en persoonlijk vlak als in de relatie met God en met andere creatieve christenen.

De organisatie van activiteiten kost geld (locatie, materialen, consumpties). Je kunt ons financieel steunen door eenmalig of periodiek een gift over te maken.

De naam To Art is een creatieve combinatie van twee Engelse termen die de kern van onze organisatie weergeven. Art is het Engelse woord voor kunst. Wij richten ons op creativiteit en leren daarbij vaardigheden van verschillende kunstvormen aan. Daarnaast is ‘To Art’ een woordspeling op de Engelse term ‘to be’ (NL: zijn). In het oud Engels werd ‘art’ gebruikt als vervoeging van het werkwoord to be in de derde persoonsvorm (‘Thou Art’). Daarnaast wordt de ‘zijns’-betekenis van art nog steeds gebruikt in termen zoals the state of art (NL: de huidige stand van zaken, of letterlijk: de stand van het zijn). De combinatie van kunst en zijn staat centraal in onze organisatie: Wij zijn creators.