Visie & Missie

To Art wil christenen toerusten om God te eren en Hem bekend te maken door middel van creatieve expressie. We zijn een parakerk: een organisatie die kerken ondersteunt. We geven cursussen aan christenen om ze toe te rusten in één of soms meerdere vormen van creatieve expressie. In een veilige setting leren cursisten de basistechnieken en groeien ze in het gebruik van creatieve expressie om uiting te geven aan de woorden van God. We moedigen de cursisten aan om het geleerde in hun eigen kerk in de praktijk te brengen. We werken ook toe naar korte cursussen voor voorgangers en kerkleiders om ze te onderwijzen in de Bijbelse grondslag van het gebruik van creatieve expressie als deel van de samenkomsten en ze van praktische handvatten te voorzien om creatieve expressie in te zetten in de gemeente.

Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek voor christelijke professionals die zich bezig houden met één of meerdere vormen van creatieve expressie. Er is ruimte voor professionals om trainingen te geven onder de vlag van To ART en deel te worden van het professionele netwerk van To ART. We werken toe naar evenementen waarin we God bekend maken door middel van creatieve expressie.

De Naam

De naam ‘To Art’ is een combinatie van twee Engelse termen die de kern van onze organisatie weergeven. ‘Art’ is het Engelse woord voor kunst. Wij focussen ons op creativiteit en leren daarbij vaardigheden van verschillende kunstvormen aan. Daarnaast is ‘To Art’ een woordspeling op de Engelse term ‘to be’ (NL: zijn). In het oud Engels werd ‘art’ gebruikt als vervoeging van het werkwoord to be in de derde persoonsvorm (‘Thou Art’). Daarnaast wordt de ‘zijns’-betekenis van art nog steeds gebruikt in termen zoals the state of art (NL: de huidige stand van zaken, of letterlijk: de stand van het zijn). De combinatie van kunst en zijn staat centraal in onze organisatie: Wij zijn creators.

Onze Kernwaarden

Onze Mensen

Dorien Hoeve

Caroline de Jong

Kim Wijma

Sarah Teuling