De Boekenclub

Alle mensen zijn creatief. Elk mens bezit namelijk de mogelijkheid om iets te creëren in zijn gedachten dat nog niet in de fysieke werkelijkheid bestaat. Dit noemen we verbeeldingskracht. Het is een unieke menselijke eigenschap die de mens in staat stelt om te innoveren. De mate waarop mensen de verbeeldingskracht, of populair gezegd ‘het creatief denken’, gebruiken verschilt echter van persoon tot persoon. Elke persoon denkt op een unieke wijze.

Alhoewel iedereen op een unieke manier denkt en er sprake is van een spectrum, wordt de wijze waarop mensen denkt vaak opgedeeld in twee grote hoofdgroepen: linkse en rechtse denkers. Linkse denkers zijn lineaire denkers. Ze zijn goed met taal en werken in stapjes naar een groter geheel. Ze zijn precies, geordend, systematisch en analytisch. Deze mensen passen goed in de Westerse maatschappij waarin deze denkwijze de standaard is. De rechtse denkers zijn in de minderheid en worden daarom vaak als neurodivers beschouwd. Rechtse denkers zijn associatieve denkers. Ze hebben een grote verbeeldingskracht en kunnen snel informatie verwerken. Ze hebben daarnaast een goede ruimtelijke oriëntatie, intuïtie, empathisch vermogen en improvisatievermogen. Ze worden ook wel conceptuele denkers genoemd en worden door de maatschappij beschouwd als de zogenoemde ‘creatievelingen’.

Rechtse denkers hebben een enorme kracht, maar lopen in de Westerse maatschappij vaak tegen veel problemen aan. Vrijwel alle labels (denk aan: AD(H)D, dyslexie, autisme en hoogbegaafdheid) zijn kenmerken van rechtse denkers die zich met moeite kunnen aanpassen aan de linksdenkende standaard in de maatschappij. Alhoewel sommige wetenschappers deze labels beschouwen als een hersenafwijking, zijn er ook wetenschappers die erop wijzen dat de labels het gevolg van een systeemprobleem zijn. Wij geloven in het laatste. Wij geloven dat rechtse denkers kunnen floreren in een passend systeem of met de juiste handvatten. In deze boekenclub willen we door het lezen en bespreken van boeken ons creatieve brein beter leren begrijpen en versterken. Tegelijkertijd willen we ook een brug slaan naar de werkwijze in de overwegend links denkende maatschappij om ons functioneren en impact op deze maatschappij te versterken.

Alhoewel verbeeldingskracht een kernmerk is van het rechtsdenkende brein, betekent dit niet dat deze boekenclub uitsluitend bedoeld is voor rechtse denkers of mensen met een label. Zoals eerder aangegeven is verbeeldingskracht een menselijke eigenschap. Elk mens bezit het vermogen tot verbeelding en creatief denken. Het denken van ieder mens bevindt zich op een spectrum en wordt slechts in links en rechtsdenkend opgedeeld om de verschillen tussen mensen aan te duiden, terwijl elk mens beide hersenhelften gebruikt. De meeste mensen zijn echter overwegend linksdenkend, maar bezitten in meer of mindere mate ook de mogelijkheid om ‘rechts’ – ook welk: creatief – te denken. Deze boekenclub is juist ook bedoeld voor mensen die moeite hebben om creatief aan het werk te gaan en graag meer creativiteit in hun leven willen verwelkomen. Deze mensen vertrekken uit een ander startpunt, maar werken – net zo goed als de rechtse denkers – aan een versterking van de samenwerking van beide hersenhelften om creativiteit een plek te geven in het dagelijkse leven.

Doel en programma
In deze boekenclub willen we ons eigen creatieve rechtse brein beter leren begrijpen en de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft versterken. Dit doen we door het lezen en bespreken van boeken van (bestverkochte) auteurs die een autoriteit zijn op het onderwerp. We behandelen vier thema’s verspreid over vier jaar. (Je schrijft je per keer in voor één jaar. De jaren zijn los van elkaar te volgen, al bevelen we vanwege de thematische opbouw wel aan dat de jaren in deze volgorde worden gevolgd):

 1. Inspiratie: Het eerste jaar richt zich op inspiratie/creativiteit. Inspiratie is voor velen iets ongrijpbaars, waardoor het moeilijk is om het een plek te geven in het dagelijkse leven. We denken samen na over waar inspiratie vandaan komt en hoe we dit een plek kunnen geven in ons leven.
 2. Organisatie: Het tweede jaar gaat over organiseren. Creatieve denkers associëren makkelijk en hebben de neiging om grote onhaalbare doelen te stellen of doelen helemaal links te laten liggen. In dit jaar staan we stil bij concepten en technieken om het leven te organiseren die zijn afgestemd op het creatieve brein en daarnaast ook het mindere creatieve brein helpen om conceptueler te denken.
 3. Communicatie: Het derde jaar richt zich op de communicatie. Ieder mens communiceert vanuit zijn eigen perspectief en denkkader. Voor een effectieve overdracht van een boodschap is het noodzakelijk dat de zender en ontvanger elkaar begrijpen. Dit jaar richt zich op het effectief communiceren met anderen, van onze naasten tot het brede publiek.
 4. Proliferatie: Het laatste jaar gaat over proliferatie. Creëren betekent het maken van iets wat er nog niet was, maar doordat het gemaakt is wel anderen kan beïnvloeden. We denken met elkaar na over thema’s als leiderschap en innovatie.

 

Doelgroep
Alle (jong)volwassenen zijn welkom om deel te nemen aan deze boekenclub. De belangrijkste drie criteria voor deelname zijn:

 • De bereidheid om de boeken te lezen: we verwachten dat deelnemers voorbereid naar de bijeenkomsten komen en het opgedragen leeswerk hebben gelezen. Dit is doorgaans een boek of een deel van een boek en wordt ruim vooraf aangekondigd.
 • Voldoende beheersing van de Engelse taal om Engelse teksten te kunnen begrijpen: niet alle boeken zijn in het Nederlands beschikbaar (er staat maximaal 1 Engels boek per jaar op de leeslijst). Daarnaast zijn de meeste samenvattingen van de boeken, die je krijgt voor de bespreking, gemaakt in het Engels. De voertaal op de avonden is wel Nederlands.
 • Bereidheid om te luisteren naar de levensovertuiging van anderen: Creativiteit en spiritualiteit zijn met elkaar verbonden. Dit betekent dat de levensovertuiging van auteurs en mede-deelnemers ter sprake zal komen. We verwachten van de deelnemers dat ze met nieuwsgierigheid en zonder oordeel naar elkaar luisteren. (To Art is een christelijke organisatie. Je hoeft zelf geen christen te zijn om deel te nemen aan de boekenclub, maar we vragen wel respect voor deze levensovertuiging).

Kosten
We zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk. We vragen van alle deelnemers een eenmalige gift om de kosten voor de huur van de locatie, consumpties en vergoeding van de vrijwilligers te dekken. Bij de bevestiging van inschrijving ontvang je van ons een verzoek om de eenmalige gift over te maken. Mochten de kosten voor jou een barrière zijn om deel te nemen, dan kun je dit aangeven op het inschrijfformulier. (Indien je graag meer wilt betalen om de kosten te denken, dan waarderen we dat enorm. Je kunt tijdens het overmaken van je gift zelf het bedrag verhogen.)

Het eerste jaar

Inspiratie
Inspiratie is voor velen iets ongrijpbaars. Het lijkt in vlagen te komen en kan ook ineens weer weg zijn. Het symbool voor creativiteit, de gloeilamp, sluit daar naadloos bij aan: de lamp staat aan of uit. Doordat creativiteit ongrijpbaar lijkt, is het voor mensen soms moeilijk om het een ‘vast’ plek in het leven te geven. In dit eerste jaar denken we samen na over waar inspiratie vandaan komt en hoe we dit een plek kunnen geven in ons leven.

We bekijken en bespreken visies van verschillende auteurs op het concept creativiteit en een creatieve levenshouding. We bespreken onderwerpen zoals weerstand, competitie, jaloezie, geld, perfectionisme en spiritualiteit. Dit doen we door het lezen en het bespreken van de boeken die op de boekenlijst staan. We verwachten van alle deelnemers dat ze voor elke avond het voorgeschreven (deel van het) boek lezen. Tijdens de avond wordt het gelezen (deel van het) boek besproken aan de hand van vragen. De vragen starten met een brede reflectie op het boek en gaan via quotes uit het boek naar de toepassing in ons eigen leven. Je krijgt daarnaast ook een (Engelstalige) samenvatting van het gelezen (deel van het) boek.

Na elke cursusavond wordt er van je verwacht om even de tijd te nemen om je belangrijkste ontdekkingen te noteren. Tijdens de laatste avond nemen we de tijd om terug te kijken op onze bevindingen en deze met elkaar te delen.

Boekenlijst
In het eerste jaar behandelen we de volgende boeken. Elke deelnemer dient de boeken zelf aan te schaffen of te lenen. (Deze kosten vallen niet onderdeel de cursuskosten.)

 • The war of art: het strijdplan om (creatieve) doelen te bereiken (Steven Pressfield) Beschikbaar in het Nederlands (origineel Engels)
 • The Creative Act: A way of being (Rubin Rick) Alleen beschikbaar in het Engels (op dit moment)
 • The Artist’s way (Julia Cameron) Beschikbaar in het Nederlands (origineel: Engels)
 • Steal like an artist (Austin Kleon) Beschikbaar in het Nederlands (origineel: Engels)
 • Big magic (Elizabeth Gilbert) Beschikbaar in het Nederlands (origineel: Engels)
 • (optioneel) Prophetic Art (Matt Tommey) Alleen beschikbaar in het Engels

Als je jezelf hebt aangemeld krijg je vóór de start van de boekenclub een leeslijst toegestuurd, zodat je ruim van te voren weet welke boeken(delen) wanneer worden besproken.

Invulling van de avond
We komen één keer per maand samen op een woensdagavond. Tijdens de avond zullen we een (deel van een) boek bespreken aan de hand van vragen. Er is een gespreksleider en een lijst met vragen aanwezig om het boek zowel vanuit een theoretisch als persoonlijk oogpunt te benaderen.

Tijdens de avonden is er geen ruimte om onze creaties aan elkaar te tonen. Mocht je hier wel behoefte aan te hebben, dan kun je jezelf aanmelden voor het kunstenaarscafé. Deze groep komt ook – net als de boekenclub – één keer per maand samen op een woensdagavond.

Praktische informatie
Doelgroep: (jong)volwassenen (uitzondering voor tieners is mogelijk in overleg)
Cursusleider: Dorien Hoeve
Cursusdag: 3e woensdag van de maand
Duur: 10 avonden
Data: 20/9, 18/10, 15/11, 20/12, 17/1, 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6
Tijd: 20.00 – 22.00
Locatie: Voltastraat 4, Ede
Eenmalige gift om onkosten te dekken: 40 euro (excl. Aanschaf boeken)

Inschrijven

13 + 8 =